PIERWSZY KROK

                                           

„Kiedy ktoś naprawdę cię słyszy i wcale przy tym nie osądza, nie próbuje brać za ciebie   odpowiedzialności ani cię kształtować, jest to cholernie dobre uczucie.(…)  Kiedy ktoś mnie wysłucha, mogę zobaczyć mój świat w całkiem nowym świetle i pójść dalej. To zdumiewające, jak na pozór nierozwiązywalne problemy nagle dają się rozwiązać, gdy ktoś cię słucha.  I jak chaos- zdawałoby się, nieuleczalny- osiąga względną klarowność, kiedy zostaniemy wysłuchani.”

Carl Rogers

* * *

„Każda nowa sytuacja oczekuje od ciebie odpowiedzi, której nie da się uprzednio przygotować. Nie oczekuje przeszłości. Oczekuje teraźniejszości i odpowiedzialności: oczekuje ciebie.”

Martin Buber

* * *

„Jak się ma zamknięte oczy straszne rzeczy wydają się jeszcze straszniejsze.”

Muminki

* * *

Gabinet Psychoterapii w Bristolu – Joanna Klekotko
POMOC PSYCHOLOGICZNA, PSYCHOTERAPIA

Witam  na stronie Gabinetu Psychoterapii w Bristolu.

Zapraszam Cię do spotkania jeżeli

  • odczuwasz potrzebę skorzystania ze wsparcia,
  • towarzyszy Ci uczucie cierpienia w życiu,
  • odczuwasz lęk, który utrudnia Ci funkcjonowanie,
  • towarzyszą Ci emocje, których nie rozumiesz,
  • doświadczasz trudności w bliskich relacjach,
  • zauważasz u siebie problemy, które powtarzają się i z którymi nie radzisz sobie,
  • chciałbyś żyć w bardziej satysfakcjonujący sposób,
  • potrzebujesz przyjrzeć się swojemu życiu lub coś w nim zmienić…

Psychoterapia może być szansą na znalezienie rozwiązań, jeśli któreś z powyższych dylematów Ciebie dotyczą.

Psychoterapię rozumiem jako  spotkanie z drugim człowiekiem, a przede wszystkim z sobą samym.. Ze swoją świadomością, zasobami i ograniczeniami.

Dla mnie  spotkanie z sobą samym i z drugim człowiekiem  jest wartością.

Uważam, że relacja terapeutyczna może stworzyć warunki do poczucia akceptacji i bezpieczeństwa. W takich warunkach wzrasta gotowość do przyglądania się sobie, rozumienia siebie czy pokonywania trudności.

Dostosowuję swoje podejście w pracy do indywidualnych potrzeb osoby, która się do mnie zgłasza.

W psychoterapii pracuję z osobami dorosłymi.

Głównym nurtem psychoterapii, z którego korzystam w mojej pracy, jest podejście humanistyczno-egzystencjalne. Oznacza to, że terapia daje możliwość wykorzystania swego potencjału,odkrywania i  realizowania swoich emocji, wartości, potrzeb. Pomaga w podejmowaniu autonomicznych decyzji.

Celem terapii w tym podejściu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz refleksji nad wyborami życiowymi.

Osoba decydująca się na terapię ma możliwość poznania prawdy o sobie, zwiększenia swojej autentyczności i akceptacji siebie.

Klient może sam decydować o poruszanych problemach, tempie i czasie pracy.